تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور
S3 : 23:17:00
نمایش علیه من شهادت نده ۹۰ | گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسین حیدری پور / کارگردان.

درباره نمایش علیه من شهادت نده ۹۰
۲۷ مرداد ۱۳۹۸