تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسین پوریانی فر
S3 : 06:12:21
نمایش هار | گفتگوی تیوال با حسین پوریانی فر | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسین پوریانی فر / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش هار
۱۷ آذر ۱۳۹۷