تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسین رحیمی
S3 : 23:01:04
نمایش پزشک نازنین | گفتگوی تیوال با حسین رحیمی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسین رحیمی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش پزشک نازنین
۱۰ مهر ۱۳۹۵