تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسین تفنگدار
S3 : 23:33:20
نمایش راز نقل آخر | گفتگوی تیوال با حسین تفنگدار  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسین تفنگدار / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش راز نقل آخر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸