تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با ایمان افشاریان
S2 : 06:36:39
نمایش فرانکنشتاین | گفتگوی تیوال با ایمان افشاریان | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با ایمان افشاریان / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش فرانکنشتاین
۱۱ آذر ۱۳۹۸