تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمدجواد سجادی
S3 : 03:23:40
نمایش هیچکس رو محکم بغل نکن | گفتگوی تیوال با محمدجواد سجادی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمدجواد سجادی / کارگردان.

درباره نمایش هیچکس رو محکم بغل نکن
۲۴ آبان ۱۳۹۸