تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کتایون لطیف
S2 : 18:24:05
نمایش حذف به قرینه‌ی معنوی | گفتگوی تیوال با کتایون لطیف | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کتایون لطیف / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش حذف به قرینه‌ی معنوی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸