تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کیارش اسدی زاده
S3 : 12:10:37
فیلم شکاف | گفتگوی تیوال با کیارش اسدی زاده | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با کیارش اسدی زاده کارگردان فیلم

گفتگو کننده: محمد عسگری

درباره فیلم شکاف
۱۵ بهمن ۱۳۹۳