تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی
S2 : 07:01:40
نمایش مرغ دریایی من | گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش مرغ دریایی من
۱۱ مرداد ۱۳۹۸