تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی
S1 : 22:01:55
نمایش هملت، تهران ۲۰۱۷ | گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی / نویسنده و کارگردان .

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

درباره نمایش هملت، تهران ۲۰۱۷
۰۳ تیر ۱۳۹۶