تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی
T1 : 04:45:09
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی / نویسنده و کارگردان .

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

درباره نمایش هملت، تهران ۲۰۱۷
۰۳ تیر ۱۳۹۶