تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی
S3 : 18:17:07
نمایش هملت، تهران ۲۰۱۷ | گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کیومرث مرادی / نویسنده و کارگردان .

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

درباره نمایش هملت، تهران ۲۰۱۷
۰۳ تیر ۱۳۹۶