تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کورروش نریمانی
S2 : 19:11:10
نمایش شپش | گفتگوی تیوال با کورروش نریمانی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کورروش نریمانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش شپش
۰۳ مرداد ۱۳۹۷