تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کوروش ساسانیان
S2 : 01:42:53
نمایش داستان خانواده گلس | گفتگوی تیوال با کوروش ساسانیان | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کوروش ساسانیان / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش داستان خانواده گلس
۲۸ آبان ۱۳۹۵