تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با نوشین مسعودیان و محمدرضا رادمند
S3 : 08:32:40
نمایش لک‌لک های حقیقی | گفتگوی تیوال با نوشین مسعودیان و محمدرضا رادمند | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با نوشین مسعودیان و محمدرضا رادمند / کارگردانان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش لک‌لک های حقیقی
۲۴ فروردین ۱۳۹۸