تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محبوبه پاداش
S3 : 06:17:07
نمایش غول بابا | گفتگوی تیوال با محبوبه پاداش  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محبوبه پاداش / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش غول بابا
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸