تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهتاب امیرکافی
S3 : 14:21:14
نمایش ترانزیت یک طرفه | گفتگوی تیوال با مهتاب امیرکافی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهتاب امیرکافی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش ترانزیت یک طرفه
۱۲ شهریور ۱۳۹۸