تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مجید امرایی
S2 : 20:21:41
نمایش طریقه حکومت گجرخان | گفتگوی تیوال با مجید امرایی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مجید امرایی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش طریقه حکومت گجرخان
۱۸ اسفند ۱۳۹۷