تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مجید فرهاد
S3 : 03:52:36
نمایش هدیه جشن سالگرد | گفتگوی تیوال با مجید فرهاد | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مجید فرهاد / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش هدیه جشن سالگرد
۲۴ فروردین ۱۳۹۸