تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با منیژه محامدی
S1 : 19:12:32
نمایش حادثه در ویشی | گفتگوی تیوال با منیژه محامدی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با منیژه محامدی / کارگردان

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش حادثه در ویشی
۰۷ دی ۱۳۹۵