تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با منیژه محامدی
T1 : 08:10:30
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با منیژه محامدی / کارگردان

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش حادثه در ویشی
۰۷ دی ۱۳۹۵