تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مرضیه شاطرطوسی
S2 : 20:30:20
نمایش آلبوم خانوادگی | گفتگوی تیوال با مرضیه شاطرطوسی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مرضیه شاطرطوسی / بازیگر.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش آلبوم خانوادگی
۱۸ شهریور ۱۳۹۷