تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه
S2 : 03:19:56
نمایش دژاوو | گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش دژاوو
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴