تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی
S3 : 02:19:18
نمایش سیزده | گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش سیزده
۲۸ آبان ۱۳۹۷