تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی مشهور
S2 : 12:51:20
نمایش خاموشخانه | گفتگوی تیوال با مهدی مشهور | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی مشهور / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش خاموشخانه
۱۴ آبان ۱۳۹۷