تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی
S2 : 12:05:47
نمایش کُوکُوی گردن دراز | گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی مقیمی اسفندآبادی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش کُوکُوی گردن دراز
۰۹ شهریور ۱۳۹۸