تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی موسی خانی
T30:09:13:31
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی موسی خانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  مهشاد حجتی

درباره نمایش کاریزماه
۲۰ دى ۱۳۹۵