تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با میثم یوسفی
S2 : 17:36:05
نمایش هدیه اسرار آمیز | گفتگوی تیوال با میثم یوسفی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با میثم یوسفی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش هدیه اسرار آمیز
۲۴ فروردین ۱۳۹۸