تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با میلاد اخگر
T1 : 12:57:34
نمایش عکس سفید | گفتگوی تیوال با میلاد اخگر | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با میلاد اخگر / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

درباره نمایش عکس سفید
۲۳ فروردین ۱۳۹۷