تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمد قاسمی
S3 : 22:59:32
نمایش سرزمین پدری | گفتگوی تیوال با محمد قاسمی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمد قاسمی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش سرزمین پدری
۱۷ مهر ۱۳۹۸