تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری
S2 : 22:26:06
نمایش ما همه بابک بقراطیم | گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش ما همه بابک بقراطیم
۱۴ مهر ۱۳۹۸