تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محسن نجارحسینی
S3 : 02:50:32
نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم | گفتگوی تیوال با محسن نجارحسینی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محسن نجارحسینی / کارگردان.

درباره نمایش سه کیلو ۲۵۰ گرم
۱۴ مهر ۱۳۹۸