تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محسن صادقی اصفهانی
S2 : 17:40:35
نمایش شب دوازدهم | گفتگوی تیوال با محسن صادقی اصفهانی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محسن صادقی اصفهانی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

درباره نمایش شب دوازدهم
۲۳ فروردین ۱۳۹۷