تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محسن صادقی اصفهانی
S3 : 09:48:34
نمایش شب دوازدهم | گفتگوی تیوال با محسن صادقی اصفهانی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محسن صادقی اصفهانی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

درباره نمایش شب دوازدهم
۲۳ فروردین ۱۳۹۷