تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی
S2 : 03:22:58
نمایش موزه حیات انسانی | گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش موزه حیات انسانی
۱۷ مرداد ۱۳۹۸