تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی
S3 : 16:32:15
نمایش موزه حیات انسانی | گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با رودابه سرمدی و فرشته اعظمی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش موزه حیات انسانی
۱۷ مرداد ۱۳۹۸