تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با نازآفرین کاظمی
S3 : 16:35:38
نمایش گزارش یک مهمانی | گفتگوی تیوال با نازآفرین کاظمی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با نازآفرین کاظمی / بازیگر.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش گزارش یک مهمانی
۱۹ شهریور ۱۳۹۷