تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با نوشین تبریزی
S3 : 16:34:01
نمایش تالاب هشیلان | گفتگوی تیوال با نوشین تبریزی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با نوشین تبریزی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش تالاب هشیلان
۲۸ مهر ۱۳۹۸