تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امید انصاری
S2 : 02:05:30
نمایشنامه‌خوانی آوازه خوان طاس | گفتگوی تیوال با امید انصاری | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امید انصاری / کارگردان.

درباره نمایشنامه‌خوانی آوازه خوان طاس
۱۹ تیر ۱۳۹۸