تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با پارسا محمدزاده
S2 : 01:46:13
نمایش آوازخوان طاس | گفتگوی تیوال با پارسا محمدزاده | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با پارسا محمدزاده / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش آوازخوان طاس
۲۱ اسفند ۱۳۹۷