تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با رامونا خانقایی
S3 : 00:25:09
نمایش آدمک ها | گفتگوی تیوال با رامونا خانقایی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با رامونا خانقایی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش آدمک ها
۳۱ مرداد ۱۳۹۴