تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با روح الله جعفری
T1 : 14:38:23
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با روح الله جعفری / نویسنده کتاب گروه هنر ملی از آغاز تا پایان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

۲۳ اسفند ۱۳۹۵