تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سارا مخاوات
S3 : 06:46:42
نمایش خداحافظ باغ آلبالوی من | گفتگوی تیوال با سارا مخاوات | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سارا مخاوات / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

۳۰ تیر ۱۳۹۷