تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با ساتیا نوروزی
S3 : 11:00:19
نمایش کله پوک ها | گفتگوی تیوال با ساتیا نوروزی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با ساتیا نوروزی / کارگردان.

گفتگو کننده:  نازنین موسوی

درباره نمایش کله پوک ها
۱۱ آذر ۱۳۹۷