تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با شبنم قلی خانی
S3 : 01:21:57
نمایش تنها راه ممکن | گفتگوی تیوال با شبنم قلی خانی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با شبنم قلی خانی / کارگردان.

درباره نمایش تنها راه ممکن
۱۸ تیر ۱۳۹۸