تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با شادی اسد پور
S3 : 03:48:37
نمایش این یک اعتراف است | گفتگوی تیوال با شادی اسد پور  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با شادی اسد پور / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش این یک اعتراف است
۰۱ مرداد ۱۳۹۸