تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با شهناز روستایی
S3 : 18:47:43
نمایش خونه قمر خانم | گفتگوی تیوال با شهناز روستایی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با شهناز روستایی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش خونه قمر خانم
۲۳ تیر ۱۳۹۷