تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با شهرام گیل آبادی
S2 : 02:29:05
نمایش عاشقانه‌های خیابان | گفتگوی تیوال با شهرام گیل آبادی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با شهرام گیل آبادی / کارگردان.

درباره نمایش عاشقانه‌های خیابان
۰۱ تیر ۱۳۹۸