تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با شایان صادقپور
S3 : 16:08:49
نمایش ریچارد سوم اجرا نمی‌شود | گفتگوی تیوال با شایان صادقپور  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با شایان صادقپور / کارگردان.

۰۳ شهریور ۱۳۹۸