تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با شیما عرب
S2 : 22:55:16
نمایش سرزمین های شمالی | گفتگوی تیوال با شیما عرب | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با شیما عرب / کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش سرزمین های شمالی
۱۲ اسفند ۱۳۹۷