تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سینا ساعی
S3 : 18:17:43
نمایش هملت، تهران ۲۰۱۷ | گفتگوی تیوال با سینا ساعی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سینا ساعی / بازیگر .

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

درباره نمایش هملت، تهران ۲۰۱۷
۰۸ تیر ۱۳۹۶