تیوال شعر و ادبیات | آواها | گفتگوی تیوال با سیروس نیرو
S2 : 01:55:06
گفتگوی تیوال با سیروس نیرو | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سیروس نیرو / شاعر و پژوهشگر.

گفتگو کننده: آریو راقب کیانی

درباره ی کتاب 
- آیینه و آه
۲۵ شهریور ۱۳۹۴