تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سهیل ساعی
S3 : 23:13:47
نمایش بازی استریندبرگ | گفتگوی تیوال با سهیل ساعی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سهیل ساعی / کارگردان.

گفتگو کننده: شهرزاد مقدادی

درباره نمایش بازی استریندبرگ
۰۲ تیر ۱۳۹۴